Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

15.  Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 22/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.