Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 293/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 40/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Lauri Ihalainen Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään, ja tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 79; poissa 31
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 293/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 82; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.