Pöytäkirjan asiakohta
PTK
176
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Lauri Ihalainen Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään, ja tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 79; poissa 31
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 293/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Lauri Ihalaisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 82; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 31.1.2020 8.57