Pöytäkirjan asiakohta
PTK
176
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53
7
Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252140
Lausumaehdotus 11.3.2019
Liite 7A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Ilmari Nurminen Aino-Kaisa Pekosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta. Lisäksi Aino-Kaisa Pekonen on Matti Semin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 7A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 158/2018 vp sisältyvät 1.—15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus ja edustaja Nurmisen lausumaehdotus 2 koskevat samaa asiaa, joten niistä äänestetään toisiaan vastaan. Sen jälkeen äänestetään muista lausumaehdotuksista mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietinnön 2. lausumaehdotus "jaa", Ilmari Nurmisen lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 73; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön 2. lausumaehdotuksen. 
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 71; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 74; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 31.1.2020 8.57