Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 177/2018 vp Täysistunto Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56

10.  Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

KansalaisaloiteKAA 3/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 41/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.