Viimeksi julkaistu 5.6.2021 18.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 177/2018 vp Täysistunto Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisestaLakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2018 vp
LakialoiteLA 86/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 42/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.