Pöytäkirjan asiakohta
PTK
177
2018 vp
Täysistunto
Torstai 14.3.2019 klo 10.00—13.56
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 15.39