Viimeksi julkaistu 2.3.2023 10.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 178/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 1.3.2023 klo 14.00

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 191/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 52/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-14906
Lausumaehdotukset 24.2.2023
Liite 4A
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 24.2.2023 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Antero Laukkanen Sari Tanuksen kannattamana tehnyt viisi lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 4A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 191/2022 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 80; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 81; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 82; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 82; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 81; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.