Pöytäkirjan asiakohta
PTK
179
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.3.2019 klo 13.00—13.08
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 37/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
19 a § 
Juho
Eerola
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 19 a § hyväksytään siten muutettuna, kuten se perussuomalaisten vastalauseessa on esitetty. 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Juho Eerola on Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 13; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
42 b § 
Juho
Eerola
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 42 b § saa sen muodon, kuten perussuomalaisten vastalauseessa esitetään. 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Juho Eerola on Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 14; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
44 a § 
Juho
Eerola
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 44 a § saa sen muodon, kuten perussuomalaisten vastalauseessa esitetään. 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Juho Eerola on Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 15; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
45 §:n 5 momentti 
Juho
Eerola
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 45 § saa sen muodon, kuten perussuomalaisten vastalauseessa se esitetään. 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Juho Eerola on Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että 45 §:n 5 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 19; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
45 §:n 8 momentti 
Matti
Semi
vas
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 45 §:n 8 momentti saa vastalauseen mukaisen muodon.  
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Matti Semi on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että 45 §:n 8 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Matti Semin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 25; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
67 § 
Juho
Eerola
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 67 § hyväksytään muutettuna siten, kuten se perussuomalaisten liberaalia henkeä korostavassa vastalauseessa on esitetty. 
Olli
Immonen
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan tätä erinomaista esitystä.  
Puhemies Paula Risikko
Juho Eerola on Olli Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 167, ei 15; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 179/2018 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 179/2018 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 31.1.2020 9.24