Pöytäkirjan asiakohta
PTK
179
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.3.2019 klo 13.00—13.08
4
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 41/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Yleiskeskustelussa on Veronica Rehn-Kivi Anna-Maja Henrikssonin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Nyt äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta. Joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty Veronica Rehn-Kiven ehdotus. 
Mikäli vastalauseeseen sisältyvä pohjaehdotus hyväksytään, eduskunta samalla hyväksyy lakiehdotuksen 50 §:n vastalauseen mukaisena. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 91; poissa 16
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 3/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 31.1.2020 9.24