Pöytäkirjan asiakohta
PTK
18
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 7.3.2017 klo 14.01—21.18
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
21.16
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Vielä pari ajatusta tästä lakiesityksestä illan päätteeksi. Valiokuntahan on tähän hallituksen esitykseen yhtynyt eikä siihen esitä muutoksia, hyvä niin. Tietysti voisi miettiä, tarvitseeko näiden lakien välttämättä olla määräaikaisiakaan, koska on yleisesti ottaen kannatettavaa, että opinahjot voivat kerätä toimintaansa yksityistä rahaa. 
Lisäksi jatkokehittelyä varten: Tässä lakiesityksessähän siitä ei puhuta, mutta Suomessa on hiukan turhankin tiukka rahankeräyslainsäädäntö, sillä esimerkiksi maailmalla joukkorahoitus on vahvasti nousussa oleva liike‑ ja tuoteideoiden rahoitusmuoto, ja Suomi on selvästikin jäämässä siinä lainsäädäntönsä takia kansainvälisesti takamatkalle. Siksi jatkossa kannattaakin miettiä, jos tätä lakia muutettaisiin näiltä osin hieman sallivammaksi. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 264/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.8.2017 10:48