Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 18/2017 vp Täysistunto Tiistai 7.3.2017 klo 14.01—21.18

6. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 3/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2017 pidettävään täysistuntoon.