Pöytäkirjan asiakohta PTK 18/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 7.3.2018 klo 14.02

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

Viimeksi julkaistu 7.3.2018 21.42