Pöytäkirjan asiakohta
PTK
18
2020 vp
Täysistunto
Torstai 5.3.2020 klo 16.00—20.25
3
Matias Mäkysen vapautuspyyntö talousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 6/2020 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Matias Mäkynen on pyytänyt vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä. 
Keskustelu
17.00
Hussein
al-Taee
sd
Arvoisa puhemies! Haluaisin vain noteerata... [Hälinää — Puhemies koputtaa]  
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Hetkinen, edustaja al-Taee. — Pyydän siirtymään ulkopuolelle jatkamaan keskusteluja muissa asioissa. — Olkaa hyvä.  
Haluaisin noteerata edustaja Mäkysen rohkeutta ja johtajuutta ottaa näinkin pitkä perhevapaa. Uskon, että hän todella toteuttaa perhevapaauudistusta omalla esimerkillään. Näin myöskin naistenpäivän alla koen, että tämä on tärkeä asia huomata, ja hänelle kiitokset sinne kotiin Alvarin luokse. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Täydennysvaali toimitetaan perjantaina 6.3.2020 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 6.3.2020 kello 10. 
Viimeksi julkaistu 18.3.2020 10.48