Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 180/2018 vp Täysistunto Maanantai 18.3.2019 klo 12.00

5.  Lakialoite laiksi  kansanedustajain eläkelain  muuttamisesta  annetun lain voimaantulo-säännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 84/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 1/2018 vp
LakialoiteLA 18/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, lakialoitteeseen LA 84/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 18/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä ja kansalaisaloitteeseen KAA 1/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.