Viimeksi julkaistu 3.3.2023 14.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 180/2022 vp Täysistunto Perjantai 3.3.2023 klo 13.00—13.11

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 208/2022 vp
LakialoiteLA 20/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 76/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 45/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 2.3.2023 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Mari Rantanen Mari-Leena Talvitien kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Lakiehdotusten hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 71; poissa 37
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 208/2022 vp sisältyvät 1.—10. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetut uudet, 11. ja 12. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 20/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.