Viimeksi julkaistu 3.3.2023 14.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 180/2022 vp Täysistunto Perjantai 3.3.2023 klo 13.00—13.11

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 288/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 34/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2023-AK-15221
Lausumaehdotukset 2.3.2023
Liite 4A
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 2.3.2023 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jenni Pitko Tiina Elon kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 4A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 288/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Jenni Pitkon ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 30; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jenni Pitkon ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 64, ei 95, tyhjiä 1; poissa 39
Eduskunta hyväksyi Jenni Pitkon lausumaehdotuksen 2. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Mari Holopainen (vihr) tarkoitti äänestää ”ei” äänestyksessä 2. 

Asian käsittely päättyi.