Viimeksi julkaistu 3.3.2023 14.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 180/2022 vp Täysistunto Perjantai 3.3.2023 klo 13.00—13.11

6. Valtiopäiville kokoontuminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 5/2022 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää kokoontua vuoden 2023 valtiopäiville keskiviikkona 12.4.2023 kello 12. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Arvoisat kollegat, työtoverit, eduskunnan virkakunta! Neljä työn täyttämää vuotta on nyt takana. Palaamme vielä valtiopäivien ja vaalikauden päättäjäisten merkeissä kerran koolle tänne. Työtämme on seurattu tarkasti. Erityisesti suurten kriisien hoitoa on seurattu päivästä toiseen. Niiden varjoon on ehkä jäänyt kaikki se valtava muu työmäärä, mitä täällä on tehty lainsäädännön ja tuhansien asiantuntijakuulemisten osalta. Hallitus antoi lähes tuhat esitystä eduskunnalle, ja niitä on valiokunnissa käsitelty tiiviisti. 

Tämän ja edellisen vaalikauden työssä mukana olleet ovat keränneet valtavan kokemuksen ja osaamisen erilaisten kriisien hoidosta. Mitkään kokemamme tilanteet eivät sellaisinaan toivottavasti tulevaisuudessa toistu, mutta toivon, että olette niiden myötä kartuttaneet näkemyksiä ja itseluottamusta, kun jatkossa joudumme kansamme puolesta hakemaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja. 

Ajan kierto on hyvin nopeaa. Monet pitkään toimineet edustajat jättävät nyt tehtävänsä. Teille lämmin kiitos ja arvostuksen osoitus tarjottuanne parhaan osaamisenne, aikanne — voi sanoa monien kohdalla, että työuranne — yhteiseksi hyväksi. 

Hyvät edustajat! Vaalityö on kansanvallan juhlaa, ja sille arvoisensa tilan raivaamiseksi myös edustajien vaalitauko on ajateltu. Vaaleilla ei ratkaista ainuttakaan yksittäistä asiaa, vaan valinta tehdään kokonaisotteesta, jolla kukin haluaa viedä maatamme eteenpäin. Käytäköön tästä laaja keskustelu lähimmän kuukauden aikana. 

Päättäjäisissä nähdään! 

Edustajat osoittivat suosiotaan seisten. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Tämä täysistunto on päättynyt. 

Täysistunto päättyi klo 13.11.