Pöytäkirjan asiakohta
PTK
181
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 19.3.2019 klo 10.01—10.10
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 18.3.2019 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Krista Mikkonen Johanna Karimäen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 286/2018 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Krista Mikkosen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 26; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Krista Mikkosen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 26; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 19.3.2019 10:51