Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 181/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.3.2019 klo 10.01—10.10

3. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 286/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 28/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 18.3.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Krista Mikkonen Johanna Karimäen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 286/2018 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Krista Mikkosen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 26; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Krista Mikkosen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 26; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.