Pöytäkirjan asiakohta
PTK
181
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 19.3.2019 klo 10.01—10.10
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-252734
Lausumaehdotus 18.3.2019
Liite 4A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 18.3.2019 pidetyssä täysistunnossa.  
Keskustelussa on Juho Eerola Olli Immosen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset viisi lausumaehdotusta. Lisäksi Krista Mikkonen on Matti Semin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 4A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 179/2018 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 179/2018 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 152, ei 14; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 17; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 18; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 14; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 14; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Krista Mikkosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 57; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 31.1.2020 9.36