Viimeksi julkaistu 4.6.2021 20.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 19/2016 vp Täysistunto Perjantai 4.3.2016 klo 13.00—13.09

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 1/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotuksen 7 § 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että 7 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1. 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Antero Laukkanen on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 56; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 145/2015 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.