Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 19/2016 vp Täysistunto Perjantai 4.3.2016 klo 13.00—13.09

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 2/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

72 a § 

Satu Hassi vihr 

Arvoisa puhemies! Esitän, että tämän lain johtolause saa sen muodon kuin on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että 72 a § jää voimaan nykyisessä muodossaan. 

Touko Aalto vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Hassin ehdotusta. 

Puhemies Maria Lohela
:

Satu Hassi on Touko Aallon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Satu Hassin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 21, tyhjiä 1; poissa 36
 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 146/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.