Pöytäkirjan asiakohta
PTK
19
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 18.6.2019 klo 14.00—14.08
12
Eduskunnan kirjaston hallituksen vaali
Vaali
VAA 18/2019 vp
Vaaleja
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Päiväjärjestyksen 12. asiana on Eduskunnan kirjaston hallituksen vaali.  
Eduskunnan kirjastosta annetun lain 2 §:n mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut hallituksen asiantuntijajäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemista varten kolme valtionhallinnon asiantuntijaa, kolme oikeustieteellistä asiantuntijaa ja kolme valtiotieteellistä asiantuntijaa. Lisäksi Eduskunnan kirjaston henkilökunta on ilmoittanut hallituksen henkilökuntajäsenen ja hänen varajäsenensä valitsemista varten kaksi henkilöä kirjaston henkilökunnasta.  
Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee eduskunnan kirjaston hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut henkilöt.  
Eduskunta valitsi Eduskunnan kirjaston hallituksen. 
Kansanedustajajäseniksi
Erkki
Tuomioja
sd
varajäsenenään Jukka
Gustafsson
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
varajäsenenään Aki
Lindén
sd
Jari
Koskela
ps
varajäsenenään Sami
Savio
ps
Pauli
Kiuru
kok
varajäsenenään Ruut
Sjöblom
kok
Pekka
Aittakumpu
kesk
varajäsenenään Pasi
Kivisaari
kesk
Asiantuntijajäseniksi
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen varajäsenenään johtava asiantuntija Leena Palmén edustaen valtionhallinnon asiantuntemusta
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti varajäsenenään akatemiaprofessori Johanna Niemi edustaen oikeustieteellistä asiantuntemusta
Professori Ilkka Ruostetsaari varajäsenenään professori Kimmo Grönlund
edustaen valtiotieteellistä asiantuntemusta
Henkilökuntajäseneksi
Verkkopalveluasiantuntija Jani
Stenvall
varajäsenenään tietoasiantuntija Sari Koski
Viimeksi julkaistu 20.6.2019 13:15