Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 19/2021 vp Täysistunto Perjantai 5.3.2021 klo 13.00—15.19

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Edustaja Räsänen. 

Keskustelu
15.13 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi sairauslakia väliaikaisesti niin, että lakiin lisättäisiin koronataudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvausta koskevat säännökset. Hallitus esittää, että korvaustaksan määrä olisi 10 euroa. 

No, tämä esityshän on erittäin kannatettava. On tärkeää, että työterveyshuolto otetaan mukaan koronakriisin hoitoon, koska on todella tärkeää, että saavutamme riittävän rokotuskattavuuden mahdollisimman tehokkaasti. Mutta se keskeinen kiistakysymys tämän esityksen kohdalla on tuo korvaustaso, ja tähän mietintöön on sisällytetty vastalause, ja ilmoitan, että eduskuntaryhmämme kannattaa tätä vastalausetta. Meillä ei ole varsinaista jäsentä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja sen vuoksi, rouva puhemies, käytän myös tämän puheenvuoron. 

Asiantuntijalausunnoissa on käynyt ilmi, että tämä rokottamisesta aiheutuvien kustannusten korvaustaso on liian matala, ja tässä on vaarana se, että työnantajat eivät sitten järjestäisikään rokottamista työterveyshuollon osana, koska osa kustannuksista tulisi työnantajan maksettavaksi, ja sillä tavoin ei päästäisi riittävän tehokkaaseen rokottamistahtiin. Sen vuoksi todellakin kannatan tätä vastalauseen esitystä. 

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.