Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 19/2021 vp Täysistunto Perjantai 5.3.2021 klo 13.00—15.19

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 14/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 5/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Edustaja Räsänen. 

Keskustelu
15.15 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tästäkin haluan sen verran kommentoida, että tässähän on yksimielinen esitys ja erittäin hyvä esitys, jossa ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisia poikkeuksia työttömyysturvalakiin tämän koronaepidemian vuoksi. Tässä eräiden lakien voimassaoloa jatketaan kesäkuun loppuun saakka, ja nämä koskevat muun muassa tätä työttömyysetuuden suojaosan korotusta ja liikkuvuusavustuksia, jotka ovat tärkeitä ja hyviä. 

Näistä totean vain sen, että mielestäni olisi hyvä, jos hallitus kävisi sisäistä keskustelua siitä, voisiko näitä esityksiä jatkaa pidempäänkin. Tässä ei ole kysymys pelkästään siitä joustavuudesta, jota tarvitaan nyt korona-aikana, vaan tällä suojaosan korotuksella voidaan madaltaa työn vastaanottamisen kannusteita ja sillä tavalla edistää työn syrjään kiinni pääsemistä, joten toivoisin, että näistä saataisiin jatkossa pysyvämpiäkin muutoksia. 

Sitten nostan esiin tässä yhteydessä vain sen, että kyllä nyt tarvittaisiin myös lomautusten osalta niitä joustavia säädöksiä, jotka olivat aiemmin voimassa. Nekin olisivat tässä tilanteessa tarpeellisia. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 14/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.