Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 19/2021 vp Täysistunto Perjantai 5.3.2021 klo 13.00—15.19

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2021 pidettävään täysistuntoon.