Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 19/2021 vp Täysistunto Perjantai 5.3.2021 klo 13.00—15.19

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2021 pidettävään täysistuntoon.