Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 2/2016 vp Täysistunto Torstai 4.2.2016 klo 15.59—21.43

7.   Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  kasvinterveyden  suojelemisesta  annetun  lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Keskustelu
18.42 
Ritva Elomaa ps :

Arvoisa puhemies! Suomalainen ruuantuotanto on todella tärkeää niin kansalaiselle kuin huoltovarmuuden kannalta. Suomessa viljelijä on tällä hetkellä aika vaikeuksissa, aika suurissakin vaikeuksissa, ja myös byrokratia edelleenkin on todella suurta viidakkoa. Viime aikoina on ollut — tänä aamuna oli viimeksi — uutisissa kotimaisen tomaatin tuottamisesta, ja nyt kun maatalousministeri on paikalla, niin haluaisinkin kysyä tällaista asiaa: Kun etelästä, esimerkiksi Espanjasta, tuodaan Suomeen espanjalaista tomaattia ja sitä verrataan kotimaiseen tomaattiin, täällä tuotettuun, käytetäänkö kasvinsuojeluun niin sanottuja myrkkyjä, suoja-aineita, espanjalaisissa tomaateissa enemmän kuin kotimaisissa? Mitä eroa tässä on, ja onko eroa? Me tiedämme, että suomalainen ruoka on puhdasta ja usein puhtaampaa kuin monessa muussa maassa tuotettu ja hyvin turvallista syödä, mutta ennen kaikkea haluaisin tähän vastauksen, jos ministeri on tietoinen. 

18.44 
Mikko Savola kesk :

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Elomaa otti sinänsä tärkeän asian esiin. Me EU:ssa tuotamme ruokaa ja olemme samoilla markkinoilla, mutta tuotamme ruokaa eri pelisäännöillä. Joissain maissa voi eläinten kohdalla antibiootteja käyttää huomattavasti enemmän, myös eläinsuojelulainsäädäntö on aivan eri tasolla kuin millä se meillä Suomessa on. Silti nämä eri tuotantokustannuksilla tuotetut tuotteet ovat tuolla kaupan hyllyllä vierekkäin, ja hintakaan ei voi silloin olla sama, mutta kotimainen tuote on laadukkaampi ja huomattavasti eettisemmillä pelisäännöillä tuotettu. 

Haluaisin myös kysyä nyt ministeri Tiilikaiselta siitä, minkälaista keskustelua Euroopan unionin sisällä käydään yhteisten pelisääntöjen luomisesta tuotantoon, peilaten myös sitten siihen, kun käymme EU:n ja Yhdysvaltain välillä TTIP-neuvotteluja, vapaakauppaneuvotteluja, ruuantuotannon alkuperävaatimusten, ruuantuotantotapojen suhteen, jotta elintarvikkeet myös siinä paljon suuremmassa mittakaavassa pystyisivät edes jollain tasolla olemaan samoilla lähtökohdilla ja samoilla tuotantotavoilla tehtyjä ja sitä kautta myös samalla kustannusrakenteella tehtyjä, jotta suomalainenkin tuottaja pystyy kilpailemaan näillä globaaleilla markkinoilla. 

18.45 
  Maatalous-  ja  ympäristöministeri   Kimmo   Tiilikainen 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kiitos edustajille kysymyksistä. Ajattelin tuossa seuraavassa päiväjärjestyksen kohdassa käyttää pienen johdantopuheenvuoron, ja voidaan sitten jatkaa keskustelua. 

Edustaja Elomaalle lyhyesti: Vaikka meillä on samankaltainen EU-lainsäädäntö ja kohtuullisen harmonisoitua esimerkiksi tämä kasvinsuojeluaineitten käyttö, niin toki viljelykäytännöt vaihtelevat erittäin paljon. En nyt lähde arvioimaan muitten maitten tuottajien menetelmiä, mutta suomalaisessa kasvihuonetuotannossa torjunta-aineitten käyttö on äärimmäisen vähäistä. Esimerkiksi tuholaistorjuntaa pyritään hoitamaan biologisin menetelmin. 

Mitä tulee edustaja Savolan laveampaan kysymykseen, miten erilaisten tuotantostandardien keskinäiset suhteet sitten kehittyvät, jos kilpailua vapautetaan, niin EU:ssa on kyllä vahva tahto säilyttää mahdollisuus, että koko Euroopan unionin alueella pystytään erilaisista sopimuksista huolimatta ruuantuotanto turvaamaan. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.