Pöytäkirjan asiakohta
PTK
20
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 10.3.2020 klo 14.06—15.10
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.3.2020 16.12