Viimeksi julkaistu 6.6.2021 16.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 20/2021 vp Täysistunto Maanantai 8.3.2021 klo 9.59—14.23

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2021 pidettävään täysistuntoon.