Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.35

Pöytäkirjan asiakohta PTK 21/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 9.3.2016 klo 14.00

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 1/2016 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sari Essayah Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että 2. ja 3. lakiehdotus hylätään. Ilmari Nurminen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että 1.—3. lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensin päätetään 2. ja 3. lakiehdotuksesta. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 47; poissa 58
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2015 vp sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen. 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Nyt päätetään 1. lakiehdotuksesta. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 50; poissa 51
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 145/2015 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. 

Peter Östman kd 

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Selvä, merkitään. 

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.