Pöytäkirjan asiakohta
PTK
21
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.3.2016 klo 14.00
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Sari Essayah Peter Östmanin kannattamana ehdottanut, että 2. ja 3. lakiehdotus hylätään. Ilmari Nurminen on Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että 1.—3. lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ensin päätetään 2. ja 3. lakiehdotuksesta. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 47; poissa 58
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2015 vp sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen. 
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Nyt päätetään 1. lakiehdotuksesta. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 50; poissa 51
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 145/2015 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa". 
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Selvä, merkitään. 
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.11.2016 14.10