Pöytäkirjan asiakohta PTK 21/2018 vp Täysistunto Tiistai 13.3.2018 klo 14.01

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

Viimeksi julkaistu 14.3.2018 10.06