Pöytäkirjan asiakohta
PTK
21
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 13.3.2018 klo 14.01
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 168/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2018 10:09