Viimeksi julkaistu 6.6.2021 16.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 21/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 16.04—17.40

10. Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 11.3.2021 pidettävään täysistuntoon.