Viimeksi julkaistu 6.6.2021 19.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 21/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 16.04—17.40

11. Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 11.3.2021 pidettävään täysistuntoon.