Viimeksi julkaistu 5.6.2021 8.08

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2017 vp Täysistunto Tiistai 14.3.2017 klo 14.00—17.25

14. Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 255/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön TaVM 2/2017 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 255/2016 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 255/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.