Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 14.3.2018 klo 14.01—23.39

6. Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista  ja sosiaali-  ja terveydenhuollon  järjestämisen  uudistusta  koskevaksi  lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen  antamiseksi   annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien

Hallituksen esitysHE 15/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

[Keskustelu asiasta käytiin päiväjärjestyksen 5. asiakohdassa.]