Pöytäkirjan asiakohta
PTK
22
2021 vp
Täysistunto
Torstai 11.3.2021 klo 17.50—18.44
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 11.3.2021 20.55