Viimeksi julkaistu 9.3.2022 16.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 22/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 9.3.2022 klo 14.00—15.48

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 2/2022 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.3.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Yleiskeskustelussa on Terhi Koulumies Mia Laihon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Terhi Koulumiehen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 31, tyhjiä 1; poissa 43
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 141/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.