Viimeksi julkaistu 4.6.2021 16.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 23/2015 vp Täysistunto Tiistai 23.6.2015 klo 14.07—14.16

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 24.6.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia pantiin pöydälle 24.6.2015 pidettävään täysistuntoon.