Pöytäkirjan asiakohta
PTK
23
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 15.3.2017 klo 13.59—19.39
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 258/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.3.2017 13.48