Pöytäkirjan asiakohta
PTK
24
2017 vp
Täysistunto
Torstai 16.3.2017 klo 16.00—19.58
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 2/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
18.17
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Tämä rikoslain muutosesitys oikeushenkilön rangaistusvastuun ulottamisesta törkeään kirjanpitorikokseen on mielestäni hyvä. Onkin harmillista, ettei julkisuudessa juuri tartuta näihin hallituksen esityksiin, joilla varmasti tehostetaan korruption torjuntaa — joskaan meillä Suomessahan tutkimusten mukaan ei ole korruptiota, mutta ehkä pääsemme sitten kiinni tähän niin kutsuttuun maan tapaan. Päästäänkö, on toinen asia, mutta ainakin yritetään. 
Lakivaliokunta hyväksyi esityksen muuttamattomana, eikä oppositio esittänyt vastaehdotuksia, joten laki tulee ilmeisen yksimielisesti tarpeeseen. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 258/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 24.8.2017 14.20