Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 25/2017 vp Täysistunto Perjantai 17.3.2017 klo 12.59—13.30

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2017 pidettävään täysistuntoon.