Pöytäkirjan asiakohta
PTK
25
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 17.3.2017 klo 12.59—13.30
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 251/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.3.2017 13:44