Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 25/2018 vp Täysistunto Tiistai 20.3.2018 klo 14.00—17.51

6.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn  sopimuksen  lainsäädännön  alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.3.2018 pidettävään täysistuntoon.