Pöytäkirjan asiakohta
PTK
25
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 17.3.2020 klo 17.39—1.32
6
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto, ja tässäkin takaraja torstaina 19.3.2020 kello 12 mennessä. 
Keskustelu
1.30
Mia
Laiho
kok
Arvoisa puhemies! Valtioneuvoston asetus tässä kohtaa hakee poikkeusta siihen, että valmiuslain ollessa voimassa voidaan poiketa työaikalaista ja vuosilomalaista ja muista työelämään liittyvistä laeista. Poikkeustilanteessa valmiuslain ollessa voimassa tämä on perusteltua, jotta voidaan turvata terveydenhuollon ja muun turvallisuuden, huoltovarmuuden, osalta riittävät resurssit ja voidaan turvata kansalaisten saama välttämätön hoito ja huolenpito. 
Samaan aikaan on kuitenkin muistettava huolehtia henkilökunnan jaksamisesta. Työvuorot eivät voi olla kohtuuttoman pitkiä edes kriisitilanteessa, ja hyvää johtamistaitoa siinä nimenomaan kysytään. Hoitohenkilökunta ja muu henkilöstö, joka tämän piirissä on, tarvitsee myös lepoa palautuakseen. Epidemia tulee kuitenkin kestämään useita viikkoja, ja sen takia ihmisiä ei voi uuvuttaa heti alkuvaiheessa liian työtaakan alle, vaan on turvattava henkilökunnan riittävyys koko epidemian ajan. 
Haluankin korostaa, että vaikka tällä asetuksella mahdollistetaan näiden työaikalakien poikkeava käyttö tässä poikkeavassa tilanteessa, niin huolehditaan myös henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12.00 mennessä. 
[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa] 
Viimeksi julkaistu 19.3.2020 10.57