Pöytäkirjan asiakohta
PTK
26
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 21.3.2017 klo 13.59—19.04
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 258/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 258/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.3.2017 19.22