Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09

3.  Hallituksen esitys  laiksi  liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2017 vp
LakialoiteLA 59/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2018 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.3.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Katja Taimela Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi Katja Taimela on Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Nyt on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.  

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 65; poissa 35
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2017 vp sisältyvät 1.-59. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 59/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.  

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Koska eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset mietinnön mukaisina, katson, että en voi perustuslain 42 §:n 2 momentin nojalla esitellä keskustelussa tehtyä lausumaehdotusta äänestettäväksi, koska se on sisällöltään eduskunnan asiassa jo tekemän päätöksen vastainen. 

Asian käsittely päättyi.