Pöytäkirjan asiakohta
PTK
26
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09
3
Hallituksen esitys  laiksi  liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.3.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Katja Taimela Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi Katja Taimela on Suna Kymäläisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Nyt on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.  
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 65; poissa 35
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 145/2017 vp sisältyvät 1.-59. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 59/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.  
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Koska eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset mietinnön mukaisina, katson, että en voi perustuslain 42 §:n 2 momentin nojalla esitellä keskustelussa tehtyä lausumaehdotusta äänestettäväksi, koska se on sisällöltään eduskunnan asiassa jo tekemän päätöksen vastainen. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 10.51