Pöytäkirjan asiakohta
PTK
26
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09—15.54
4
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 4/2018 vp. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hylätään. 
Keskustelussa on Mika Raatikainen Leena Meren kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus.  
Katson, että lakiehdotus on sisällöltään perustuslain vastainen, joten perustuslain 42 §:n 2 momentin nojalla en voi esitellä käsittelyn pohjaa koskevaa Mika Raatikaisen ehdotusta äänestettäväksi. 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.3.2018 15.57