Pöytäkirjan asiakohta
PTK
26
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09—15.54
9
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn  sopimuksen  lainsäädännön  alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 11.00