Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09—15.54

9.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn  sopimuksen  lainsäädännön  alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.