Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.00—14.05

2.  Muu asia:  Valtioneuvoston asetus  valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 18.3.2020 pidettävään täysistuntoon.