Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 26/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.3.2020 klo 14.00—14.05

3.  Muu  asia:  Valtioneuvoston  asetus  valmiuslain  87 §:ssä  säädettyjen  toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Muu asiaM 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 18.3.2020 pidettävään täysistuntoon.